Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

BORANG PENDAFTARAN PROGRAM KELAB NURI


BAHAGIAN A : Maklumat Peserta ProgramMasukan No. Kad Pengenalan tanpa tanda ' - '
(Berdasarkan Kad Pengenalan)

BAHAGIAN B : Ibu/Bapa/Penjaga (hanya bagi kanak-kanak dibawah 12 tahun sahaja)Wajib isi
Wajib isi
(Berdasarkan Kad Pengenalan) - Wajib isi

BAHAGIAN C : Alamat Surat MenyuratKosongkan jika tidak berkenaan
*Emel pemohon program Kelab Nuri. Emel akan digunakan sebagai medium untuk menghantar informasi.

BAHAGIAN D : Butiran AkaunAdakah anda mempunyai Akaun Simpanan-i / Akaun Simpanan-i NURI?


BAHAGIAN E : Lain-lain
Kategori aktiviti yang diminati :BAHAGIAN F : Pencadang (Introducer)Terma & Syarat

A. Had Umur

 1. Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah sahaja.

B. Pendaftaran

 1. Yuran keahlian RM50 setahun bagi tahun pertama dan RM10 setahun bagi tahun berikutnya
 2. Pendaftaran boleh dibuat melalui:-
  • Mana-mana Cawangan Bank Rakyat;
  • Mikrosite Kelab Nuri (www.kelabnuri.com.my); atau
  • Bas Nuri.

C. Keistimewaan Kelab NURI 

 1. Pelbagai manfaat dan kelebihan khas untuk peserta program seperti:-
  • Pemberian hadiah wang tunai dalam bentuk Akaun Simpanan-I NURI / Akaun Simpanan-1 Bank Rakyat
  • Perlindungan Takaful Percuma
  • Diskaun eksklusif daripada rakan dagang terpilih
  • Keutamaan menyertai program anjuran Kelab NURI.

D. Kad Keahlian Kelab Nuri

 1. Kad ini tidak boleh dipindah milik
 2. Kad ini adalah kepunyaan Kelab NURI Bank Rakyat
 3. Kad ini bukan kad caj atau kad kredit
 4. Bank Rakyat mempunyai hak untuk mengubahsuai terma dan syarat serta keistimewaan kad tanpa sebarang notis, sekiranya terdapat sebarang pertikaian, keputusan Bank Rakyat adalah muktamad
 5. Penggunaan kad ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat Kelab NURI Bank Rakyat.

E. Pembatalan

 1. Pembatalan keahlian serta-merta apabila ahli melebihi umur 18 tahun

DEKLARASI


 • Saya/Kami telah membaca dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Kelab NURI
 • SayaKami mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah tepat,lengkap dan terkini. Saya/Kami berjanji memaklumkan kepada Bank Rakyat secepat mungkin jika berlaku perubahan terhadap data peribadi saya.
 • Saya/Kami telah membaca dan memahami Terma dan Syarat Kelab NURI dan peraturan-peraturan Kelab NURI dan saya/kami bersetuju menerima Terma dan Syarat dan peraturan-peraturan tersebut.
 • Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk tertakluk kepada Notis Privasi.
 • Saya/Kami dengan ini bersetuju memberi persetujuan secara nyata (“explicit consent”) kepada Bank Rakyat untuk mengumpul, memproses dan/atau mendedahkan data peribadi saya (termasuk data peribadi sensatif) seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi.
 • Data peribadi yang diberikan saya/kami adalah tepat, lengkap dan terkini. Saya/Kami berjanjiakan memaklumkan kepada Bank Rakyat secepat mungkin jika berlaku perubahan terhadap data peribadi saya.

 

Pada masa tertentu, Bank Rakyat mungkin akan menghantar bahan-bahan promosi dan pemasaran yang mungkin menarik minat anda. Untuk tujuan ini, saya/kami BERSETUJU untuk menerima bahan promosi bagi produk/kempen Bank Rakyat/subsidiari/rakan strategik.

Jika TIDAK SETUJU, sila tandakan bahan promosi yang tidak mahu di terima bagi produk/kempen Bank Rakyat/subsidiari/rakan strategik.


TERMA DAN SYARAT
AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (APDP)

Pelanggan Yang Dihormati,

 

Selaras dengan penguatkuasaan APDP pada 15 November 2013, Bank Rakyat komited untuk mematuhi semua peruntukan APDP yang bertujuan untuk melindungi data peribadi anda. Mengikut peruntukan APDP kami perlu mendapat persetujuan anda apabila mengumpul dan memproses data peribadi anda. Sila ambil maklum, maklumat bekenaan adalah penting untuk kami menilai permohonan anda sebelum permohonan anda diproses ke peringkat selanjutnya. Maklumat berkenaan juga dapat membantu kami meningkatkan perkhidmatan kami dengan memantau langganan semasa anda terhadap produk dan perkhidmatan kami. Anda boleh mendapatkan maklumat lengkap mengenai Notis Privasi kami di www.bankrakyat.com.my.

Sukacita kami maklumkan bahawa dari semasa ke semasa, kami berkemungkinan akan berkongsi maklumat mengenai produk, perkhidmatan, dan/atau promosi lain (termasuk daripada rakan produk strategik kami dan/atau pekhidmatan) yang mungkin memanfaatkan anda sebagai pelanggan yang dihargai. Bagaimanapun, untuk melaksanakan perkara berkenaan, persetujuan awal anda adalah penting.


Gambar Sekuriti Anda