NURI Go Kart 2018

 

  

 

PROGRAM

NURI GO KART 2018

Tarikh

24 November 2018

Masa

8.00 am – 3.00 pm

Tempat

Shah Alam Go Kart Circuit