Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 

Perlindungan

Keterangan

Manfaat

Kematian

Semasa kematian Orang Yang Dilindungi, jumlah perlindungan akan dibayar kepada Pemegang Sijil Induk Takaful

RM2,000

Keilatan Kekal dan Menyeluruh

Semasa Orang Yang Dilindungi mengalami keilatan kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar kepada Peserta Takaful, tertakluk pada syarat-syarat berikut:

 

Ø  Hilang upaya yang berlaku adalah berdasarkan        definisiPekerjaan Sendiri atau Bersesuaian” atau “Apa-apa Pekerjaan”, bergantung kepada profil kumpulan.

Ø  Manfaat keilatan akan dibayar setelah tamat tempoh kelayakan (tempoh menunggu) yang akan ditentukan oleh pihak Syarikat bergantung kepada jenis perlindungan.

Ø  Keadaan sedia wujud akan dikecualikan dari manfaat ini

RM2,000